“ÇEVREYE UYUMLUYUZ”


Doğru tasarlanarak kurulmuş Çağdaş beton tesislerinde, çevresel önlemlerin hepsi düşünülmüştür. Bu önlemler, gürültü, vibrasyon, hava kirliliği, atıkların yok edilmesi ve genel çevre düzenlemelerini kapsamaktadır. Çözümlerde tesis yaşı, boyutları ve coğrafi konum göz önünde bulundurularak, ekonomik ve pratik açıdan şirketimiz Çağdaş Beton tüm kalite standartlarını da elinde bulundurmaktadır.

Çağdaş Beton tarafından gelişim ve yaygınlaşma süreci yaşanmaktadır. Buna paralel olarak doğal ve kentsel çevreye yönelik etkilerin değerlendirilmesi çalışanlarımız ve saha amirlerinin kontrolleriyle çevreye duyarlılığımız giderek daha sık gündeme gelmektedir.

Tesislerimizde hazır beton üretiminin çevre için doğuracağı muhtemel olumsuz etkiler de en aza indirilmiştir.

Avrupa ülkelerinde uygulanmakta olan çevreye ilişkin standart ve yönetmelikler, Çağdaş Beton ’da da yerleşmekte, diğer konularda olduğu gibi, çevre konusundaki yenilik ve gelişmelerin de zamanında beton santrallerimizde yapılması hedeflenmektedir.

Çağdaş; hazır beton sektörü de Bodrum Yarımadası ve bölgemizde sürdürülebilir olmak için çevreye büyük önem vermekte ve çevre ile uyum içinde faaliyetlerine devam etmektedir…